Overslaan en naar de inhoud gaan

Home

Welkom bij het Antibioticaformularium van het Rijnstate Ziekenhuis, het Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Rivierenland Tiel en Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede.

De adviezen zijn gebaseerd op het Antibioticaboekje van de SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid en/of landelijke of internationale richtlijnen. Daar waar de adviezen verschillend zijn voor één van de ziekenhuizen is dat expliciet aangegeven bij de opmerkingen.

Op deze site vindt u adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst. De adviezen zijn gebaseerd op de bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de opleidingsziekenhuizen.

Bij twijfel wordt geadviseerd contact op te nemen met een arts-microbioloog en/of internist-infectioloog.

Voor het voorschrijven van antibiotica die niet in het formularium voorkomen dient overlegd te worden met de ziekenhuisapotheker en arts-microbioloog. 

Eventuele suggesties kunt u sturen naar:

Voor meer informatie betreffende de diagnostiek van infectieziekten, achtergrond van ziektebeelden en infectiepreventie verwijzen wij u naar een andere website.

Nieuws:

  • 29-8-2023: alternatieven bij clindamycine en ceftriaxon 500 mg i.m. leveringsproblemen onder 'overig' gepubliceerd. 
  • 10-5-2023: Aspergillose - invasief, onbekende azolgevoeligheid: Op basis van resistentiecijfers voeren we regionaal een aangepast beleid: per heden wordt een tweede middel niet toegevoegd bij empirisch therapie. 
  • ZGV en ZR: per 1-1-2023 is de continue intraveneuze dosering flucloxacilline 6 gram/24 uur of 12 gram/24 uur en cefazoline 4 gram/24 uur of 6 gram/24 uur. Zie ook de desbetreffende indicaties. 
  • NB: De regionale adviezen voor doseringsaanpassingen bij nierfunctiestoornissen en nierfunctievervangende therapie zijn op deze website terug te vinden door het gewenste geneesmiddel te zoeken via de zoekfunctie of via het menu Middelen (zie banner website) te zoeken of zijn te benaderen via de hyperlinks die bij de meeste behandeladviezen onder het kopje 'Antimicrobiële middelen' staan vermeld.